Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Ομαλή η κυκλοφορία στις Γραμμές του Μετρό & το Τραμ

Ομαλά διεξάγεται η κίνηση στις Γραμμές 1, 2, 3 του Μετρό και το δίκτυο του Τραμ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ