Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Μη κατηγοριοποιημένο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-019/22

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ 019/22 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-176Β/21

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ,  ΦΡΕΑΤΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣYΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ