Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Γενικές διευκολύνσεις

Οι 47 σταθμοί των Γραμμών 2 και 3 του μετρό διαθέτουν όλες τις σύγχρονες εξυπηρετήσεις των πλέον προηγμένων δικτύων μετρό στον κόσμο: ανελκυστήρες με πλήρη πρόσβαση από ΑμεΑ, κυλιόμενες και σταθερές κλίμακες, ηλεκτρονικούς πίνακες ενημέρωσης του κοινού και οθόνες τηλεματικής για πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο των επόμενων δύο αφίξεων συρμών, ρολόι, σήμανση με λογότυπα και πηκτογράμματα, χάρτες ενημέρωσης του κοινού, σύστημα ηχητικών αναγγελιών, γραφείο σταθμάρχη με μηχανήματα παρακολούθησης του σταθμού και των συστημάτων λειτουργίας του κλπ.

Σε πραγματικό χρόνο γίνονται ανακοινώσεις, με σκοπό να αποτρέψουν πιθανό ατύχημα σε επιβάτη, ζημιά σε τεχνικό εξοπλισμό, να ενημερώσουν τους επιβάτες σχετικά με την κυκλοφορία των συρμών και τη λειτουργία των ανελκυστήρων.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΑμεΑ

Οι σταθμοί και οι συρμοί του Μετρό της Αθήνας είναι φιλικοί στην εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία. Ακολουθούν κάποιες από τις διευκολύνσεις που έχουν υλοποιηθεί στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των Ατόμων με Αναπηρία.

 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑμεΑ
Για άτομα που κινούνται χωρίς αμαξίδια

Διαγραμμίσεις στο πρώτο και τελευταίο σκαλοπάτι των σταθερών κλιμάκων, ενδείξεις κατεύθυνσης και κομβία έκτακτης ανάγκης για τη διακοπή λειτουργίας των κυλιόμενων κλιμάκων, πρόσθετη προειδοποιητική διαγράμμιση – αλλαγή υφής δαπέδου στο χείλος της αποβάθρας, πινακίδες και γραφικές παραστάσεις με πιο ευανάγνωστα στοιχεία, πινακίδες και γραφικές παραστάσεις που δείχνουν τις προσφερόμενες διευκολύνσεις, προσβάσιμα καθίσματα στην αποβάθρα, διπλοί χειρολισθήρες σε σταθερές κλίμακες δύο κατευθύνσεων, κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, περικοπές των κρασπέδων (ράμπες), οδηγοί όδευσης τυφλών.

Για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων

Προσβάσιμοι ανελκυστήρες σε όλους τους σταθμούς, ηχογραφημένες ανακοινώσεις στις καμπίνες των ανελκυστήρων, ενδοεπικοινωνία με τον Υπεύθυνο Σταθμού στις καμπίνες των ανελκυστήρων, ηχητική αναγγελία ορόφων, γραφή Braille στα κομβία ορόφων,  κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) υψομετρικών αλλαγών, ύπαρξη ειδικών πυλών ΑμεΑ, τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης στις στάθμες χώρου έκδοσης/ελέγχου εισιτηρίων και αποβάθρας, τουαλέτες για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων σε όλους τους σταθμούς και τα αμαξοστάσια κ.ά.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ποδήλατο

(Απόφαση αριθμ. οικ. Α27733/2213, Άρθρο 4, ΦΕΚ 1181, Τεύχος Δεύτερο/19.6.2015)

Αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
Στις τακτικές αστικές γραμμές με μέσα σταθερής τροχιάς επιτρέπεται, με ευθύνη του επιβάτη και κατά την κρίση του οδηγού ή άλλου εντεταλμένου προσωπικού του μεταφορέα ανάλογα με τις συνθήκες πληρότητας του οχήματος/συρμού και την ασφάλεια των επιβατών, η μεταφορά ποδηλάτων, ως εξής:

Στο Μετρό, στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο και το Τραμ επιτρέπεται η μεταφορά συμβατικών ποδηλάτων, έως δύο (2) ανά συρμό. Οι ποδηλατιστές οφείλουν, κατά τη μετακίνησή τους στις αποβάθρες και γενικότερα σε όλους τους χώρους των σταθμών, να κυκλοφορούν πεζοί, να μη χρησιμοποιούν τις κυλιόμενες κλίμακες των σταθμών ενώ δύνανται να κάνουν χρήση των ανελκυστήρων. Η είσοδος αυτών στο συρμό γίνεται από την τελευταία θύρα.

Μεταξύ άλλων, οι κάτοχοι των μεταφερόμενων ποδηλάτων (αναδιπλούμενων και μη) οφείλουν να βρίσκονται πλησίον αυτών και να μεριμνούν για τη μη πρόκληση τραυματισμού ή όχλησης άλλων επιβατών.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Ζώα συντροφιάς

(Απόφαση αριθμ. οικ. Α27733/2213, Άρθρο 4, ΦΕΚ 1181, Τεύχος Δεύτερο/19.6.2015)

Η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς με οδικά μέσα και μέσα σταθερής τροχιάς επιτρέπεται, με ευθύνη του επιβάτη και κατά την κρίση του οδηγού ή άλλου εντεταλμένου προσωπικού του μεταφορέα ανάλογα με τις συνθήκες πληρότητας του οχήματος/συρμού και την ασφάλεια των επιβατών (με εξαίρεση τους σκύλους βοηθείας), εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Ενδεικτικά:

Να είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς, κλειστού τύπου, διαστάσεων έως 70 εκ. x 40 εκ. x 50 εκ. για την περίπτωση των τακτικών αστικών γραμμών.

Να συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχό τους.

Ειδικώς, οι εκπαιδευμένοι σκύλοι οδηγοί τυφλών και σκύλοι βοηθοί ατόμων με αναπηρία, καθώς και οι σκύλοι που βρίσκονται στη διαδικασία εκπαίδευσης ως σκύλοι οδηγοί ή βοηθείας μεταφέρονται βάσει νομοθεσίας χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Ο χρήστης ή εκπαιδευτής του σκύλου οδηγού ή του σκύλου βοηθείας οφείλει να φέρει τα εκ του νόμου οριζόμενα παραστατικά.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.