Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Για τη ΣΤΑΣΥ η Eταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας και της στρατηγικής της και είναι προσανατολισμένη στους τομείς: Κοινωνία, Περιβάλλον, Πολιτισμός και Εργαζόμενοι.

Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ζωή της πρωτεύουσας μέσα στην οποία δραστηριοποιείται, αναγνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι της πόλης αποτελούν τη δύναμή της.

Το Τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΣΤΑΣΥ αντιλαμβάνεται την ευθύνη που του αναλογεί απέναντι στην κοινωνία, τους πολίτες και το περιβάλλον, επεκτείνoντας διαρκώς την δράση του, υλοποιώντας νέες ιδέες και συνάπτοντας συνεργασίες με σκοπό την ενδυνάμωση των σχέσεων με το επιβατικό κοινό, αλλά και με το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας.

Στόχος η ανάδειξη και προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε τέσσερις επιμέρους τομείς:

Κοινωνία Περιβάλλον Πολιτισμός Εργαζόμενοι

Ταυτόχρονα, κύριο μέλημα είναι η ενίσχυση των δράσεων που καλλιεργούν στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, το αίσθημα του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς, υποστηρίζοντας ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και συμβάλλοντας στο έργο αναγνωρισμένων κοινωνικών φορέων και οργανώσεων, πάντα με επίκεντρο των δράσεων την κοινωνική συνεισφορά, την προαγωγή του πολιτισμού και την προβολή της ιστορικής, πολιτιστικής και λαογραφικής ποικιλίας της χώρας.

Το Τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Πολιτιστικής Κληρονομιάς συνεργάζεται, προβάλλει και στηρίζει κοινωνικούς φορείς, θεσμούς και ιδρύματα πολιτισμού και τεχνών με κοινωνικό προσανατολισμό, και ειδικότερα την προσπάθειά τους να αναδείξουν το έργο τους και να διεισδύσουν στο κοινωνικό σώμα ενώ θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της επικοινωνίας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με το επιβατικό κοινό και το κοινωνικό σώμα σε συνδυασμό με τη δυνατότητα να «χτίσει» και να ενισχύσει το κομμάτι της:

  • Συμμετοχής
  • Επικοινωνίας
  • Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
  • Διευκόλυνσης της κοινωνίας

Η εταιρεία στηρίζει σταθερά αξιόλογες δράσεις κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα όπως εκδηλώσεις σε συνεργασία με μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς, κοινωνικές εκδηλώσεις υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών και άρτιας παραγωγής. Παράλληλα στηρίζει την προβολή έργων μοντέρνας τέχνης και έκθεσης αρχαιοτήτων σε σταθμούς των Γραμμών 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και ξεναγήσεις σχολείων στους σταθμούς του δικτύου.

Μεταξύ άλλων ενεργειών, στο πλαίσιο των παραπάνω, η ΣΤΑΣΥ έχει συνάψει κατά καιρούς σύμφωνα συνεργασίας με φορείς όπως το Εθνικό Θέατρο, το Ελληνικό Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κ.ά.

Η πολιτική κοινωνικής μέριμνας που υλοποιεί η ΣΤΑΣΥ λειτουργεί προς όφελος των ευάλωτων ομάδων, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ

και της γενικότερης υποβάθμισης του ακουστικού περιβάλλοντος

metrisi thorivou

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ & ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Στόχος της εταιρείας, μέσω αυτών των μετρήσεων, είναι η αντιμετώπιση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής σχετικών εθνικών διατάξεων, αλλά και η εναρμόνιση με αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία.  Οι τεχνικές προδιαγραφές για την έγκριση συστημάτων παρακολούθησης του περιβαλλοντικού συγκοινωνιακού θορύβου καθιστούν ευχερέστερη και πλέον αποτελεσματική την προσπάθεια για την αποτροπή της περιβαλλοντικής ηχορύπανσης και της γενικότερης υποβάθμισης του ακουστικού περιβάλλοντος από τη λειτουργία των συγκοινωνιακών υποδομών. Επιπλέον, στο πλαίσιο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας των συγκοινωνιακών υποδομών, υιοθετούνται τα απαραίτητα μέτρα ακουστικής αντιρρύπανσης, προκειμένου να  προλαμβάνονται ή να περιορίζονται οι δυσμενείς επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενόχλησης από την έκθεση στον περιβαλλοντικό θόρυβο.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, τον Αύγουστο του 2021 η ΣΤΑΣΥ κατακύρωσε το αποτέλεσμα της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών μετρήσεων θορύβου και δονήσεων κατά τη λειτουργία της ΣΤΑΣΥ και εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνικών εκθέσεων παρακολούθησης περιβαλλοντικών όρων για το έτος 2021» και κατόπιν ανέθεσε σε ανάδοχο εταιρεία τη σχετική μελέτη. Η σύμβαση για τις επιπρόσθετες μετρήσεις περιελάμβανε 24 τεχνικές εκθέσεις επιπρόσθετων μετρήσεων και αντίστοιχες εκθέσεις προτεινόμενων μέτρων, αφενός για τη μέτρηση του θορύβου και αφετέρου για τη μέτρηση των  δονήσεων.

Οι προβλεπόμενες ακουστικές μετρήσεις αερόφερτου θορύβου εκτελέστηκαν με ειδικούς αυτοκινούμενους σταθμούς παρακολούθησης θορύβου κατάλληλα διαμορφωμένους, ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της νέας Ευρωπαϊκής οδηγίας θορύβου (με εφαρμογή ύψους μέτρησης 4 μέτρων από το έδαφος), εξοπλισμένων με στατιστικούς αναλυτές θορύβου και διάταξη μικροφώνου παντός καιρού [παρατίθενται ενδεικτικές φωτογραφίες].