Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ.ΣΥ. & Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)

Συνάντηση με τον Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ. της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) Σπύρο Πρωτοψάλτη είχε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ. Αθανάσιος Κοτταράς, κατά την οποία συναποφασίστηκε η διεύρυνση της μεταξύ των δυο Οργανισμών συνεργασίας, στους τομείς της απασχόλησης και κατάρτισης προσωπικού.

Η επικείμενη συμμετοχή της ΣΤΑ.ΣΥ., τόσο στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρονίων ανέργων 55-67 ετών, όσο και στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 18-29 ετών, στόχο έχει τη συμμετοχή και συμβολή της εταιρείας στη συνολική προσπάθεια  ένταξης ανέργων στην αγορά εργασίας.

Οι προερχόμενοι από τα δύο παραπάνω προγράμματα απασχόλησης εργαζόμενοι, που θα ενταχθούν στο ανθρώπινο δυναμικό της ΣΤΑ.ΣΥ. με μηνιαία επιχορήγηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών και για χρονικό διάστημα, που δύναται να φθάσει ακόμα τα 2 χρόνια, θα ενισχύσουν τους τομείς της Διοίκησης, αλλά και της Λειτουργίας της εταιρείας, σε ειδικότητες όπου η εκπαίδευση είναι χρονικά εφικτή. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα 11 εκδότες, ενταγμένοι στα παραπάνω προγράμματα, θα αναλάβουν καθήκοντα στη ΣΤΑ.ΣΥ. και έπεται συνέχεια.

Παράλληλα, οι Σταθερές Συγκοινωνίες, συμμετέχοντας στον θεσμό της Μαθητείας, προχωρούν άμεσα στην απορρόφηση μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α., που επιθυμούν να απασχοληθούν στη ΣΤΑ.ΣΥ. ως ασκούμενοι με την αμειβόμενη Μαθητεία,  δίνοντάς τους τη δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν από πλευράς ΣΤΑ.ΣΥ. οι Γενικοί Διευθυντές Εταιρικής Υποστήριξης Κατερίνα Δεμερούτη και Στρατηγικής και Ανάπτυξης Απόστολος Σιαμπάνης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ