Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Πρόσκληση Συμμετοχής στο διαγωνισμό “ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗ ΔΙΝΕΙΣ ΕΣΥ”

Στείλε μας την εμπειρία σου από τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς και δες το βίντεο σου να παίζει στην αρχική σελίδα της ΣΤΑΣΥ!

 

Ο διαγωνισμός «ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗ ΔΙΝΕΙΣ ΕΣΥ»  αφορά στην καταγραφή της εμπειρίας των επιβατών από τις μετακινήσεις τους με τα μέσα σταθερής τροχιάς. Πέντε (5) από τις δημιουργικές προσπάθειες των επιβατών θα προβληθούν στο νέο εταιρικό ιστότοπο της ΣΤΑ.ΣΥ. μέσα από τη δημιουργία ενός ενιαίου βίντεο από υλικό που θα προωθήσουν οι συμμετέχοντες. Ο διαγωνισμός δεν αποσκοπεί στην ανάδειξη επαγγελματιών του χώρου και ως εκ τούτου η διάκριση μεταξύ των βίντεο θα γίνει με κριτήρια της εταιρείας.

Οι συμμετοχές θεωρείται ότι εκπληρώνουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις εφόσον:

  • Υποβληθεί ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο (video-clip,) σε ψηφιακή μορφή. Τα ηλεκτρονικά αρχεία θα αποσταλούν μέσω Wetransfer, στη διεύθυνση [email protected]
  • Το υποβληθέν υλικό πρέπει να συνοδεύεται από την υπογεγραμμένη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να επισυνάψει υπογεγραμμένη την «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» κατά την αποστολή του υλικού, σε αντίθετη περίπτωση η συμμετοχή θα εξαιρεθεί από τη διαδικασία. Σε περίπτωση έλλειψης ή ανακρίβειας ενός ή περισσοτέρων από τα στοιχεία αυτά, η συμμετοχή ακυρώνεται αυτόματα.
  • Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να τηρούν την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα τις διατάξεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όσον αφορά τυχόν βιντεοσκόπηση φυσικών προσώπων. Στην περίπτωση που το βίντεο περιέχει πρόσωπα απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η προσκόμιση της έγγραφης συγκατάθεσης (υπεύθυνη δήλωση) των απεικονιζόμενων φυσικών προσώπων. 
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο άτομα άνω των 18 ετών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Tα αρχεία βίντεο πρέπει να έχουν μορφή/κωδικοποίηση MP4 ή MOV (H.264/AVC, HEVC/H.265), ανάλυσης 720p ή 1080p, να είναι μεγέθους μικρότερο των 100 Megabyte και διάρκειας έως 20 δευτερολέπτων. Η βιντεοσκόπηση να πραγματοποιηθεί απαραιτήτως σε οριζόντιο κάδρο με αναλογία απεικόνισης 16:9, προκειμένου το υλικό να είναι κατάλληλο για δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας.  

Πνευματικά δικαιώματα:

Με μόνη την υποβολή του υλικού οι συμμετέχοντες και οι τελικοί νικητές του διαγωνισμού εκχωρούν στη ΣΤΑΣΥ διαρκώς, ανεκκλήτως, εις το διηνεκές και για όλο τον κόσμο, άπαντα τα απαλλοτριωτέα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των έργων τους και ιδίως τα δικαιώματα δημοσίευσης, παρουσίασης στο κοινό, χρήσης, έκδοσης, αναπαραγωγής, εκτός εμπορικής εκμετάλλευσης. Οι διοργανωτές υποχρεούνται να αναφέρουν ευδιακρίτως τα ονόματα των δημιουργών σε οποιαδήποτε δημόσια προβολή των έργων. το δηλωθέν από τον Συμμετέχοντα ως όνομα Δημιουργού του υλικού, θα αναφέρεται στους τίτλους τέλους του ενιαίου βίντεο της ΣΤΑΣΥ.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας.

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς σχετική με τον Διαγωνισμό είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΣΤΑΣΥ επεξεργάζεται τα δεδομένα σας σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Ν. 4624/2019, ΓΚΠΔ 679/2016).

Η παρούσα Δήλωση αφορά την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας στο πλαίσιο της υποβολής αίτησης συμμετοχής προς την ΣΤΑΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων της ΣΤΑΣΥ (http://stasy.gr/), καθώς και μελετήσετε προσεκτικά την παρούσα «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ