Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Αναλυτικά η είδηση
12.07.2018 15:46

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-109/18

15-06-2018: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε (ΤΔ-109/18)


05-07-2018: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Τεχνικές προδιαγραφές


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ- Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς


 


youtube link