Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Αναλυτικά η είδηση
10.05.2022 14:42

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-016/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ (CPV 32420000-3 & 31711300-6)