Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Αναλυτικά η είδηση
01.08.2018 14:47

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-113/18

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία Έκθεσης Μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για το έτος 2017


01-08-2018: Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία Έκθεσης Μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για το έτος 2017 (ΤΔ-113/18)

 


youtube link