Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Αναλυτικά η είδηση
12.03.2021 09:14

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-007/21

Συνοπτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών Οχημάτων ΤΡΑΜ (CPV 31170000-8 31681410-0 42662100-5 31221000-1 31211300-1 35121100-9 31214100-0 31214190-7)