Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Αρχείο Διαγωνισμών
11.11.2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ-003/11

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (WAN) ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.


31.10.2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ-008/11

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2011 – 31.12.2011 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.


31.10.2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΔ-007/11

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣYΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ


07.09.2011

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ανοιχτή πρόσκληση για την επιλογή φορέα για το έργο : Μελέτη, Εγκατάσταση, Θέση σε λειτουργία και Διαχείριση Συστήματος Wi-Fi ανοιχτής πρόσβασης σε 7 σταθμούς της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.


11.08.2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2011 – 31.12.2011 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.


11.08.2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΑΜ

Η «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί ότι αποφασίσθηκε η παράταση της αναφερόμενης στο άρθρο 16 ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των φακέλων συμμετοχής από 06.09.2011 και ώρα 14.00 σε 30.09.2011 και ώρα...


Προβολή αποτελεσμάτων 1114 μέχρι 1119 από 1119