Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Αναλυτικά
30.09.2020 12:53

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-102/20

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, προς την εταιρεία Siemens Mobility Λύσεις για Σιδηροδρομικές και Οδικές Συγκοινωνίας ΑΕ., για την παροχή υπηρεσιών επισκευής ηλεκτρονικών καρτών του συστήματος σηματοδότησης των Γραμμών 1, 2 και 3 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ (CPV. 50220000-3)