Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Αναλυτικά
20.07.2017 13:50

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-069/17

20-07-2017: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

09-07-2017: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συσσωρευτών Μολύβδου-Oξέος τύπου VRLA (CPV 31431000-6) για τα UPS των σταθμών Συντάγματος και Κεραμεικού.


 


youtube link