Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Αναλυτικά
07.01.2019 17:01

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-136/18

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (UPS) των σταθμών της Γραμμής 1 και του αμαξοστασίου του Ελληνικού της γραμμής ΤΡΑΜ της ΣΤΑΣΥ Α.Ε (CPV. 50324100-3), (ΤΔ-136/18, MR-181636).

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού.