Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Αναλυτικά
26.01.2021 10:33

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης και αποκατάσταση βλαβών των συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης του ΤΡΑΜ. (CPV: 35111300-8)


Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς