Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Διαγωνισμοί σε ισχύ
07.06.2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-074/18

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών συντήρησης των χώρων πρασίνου των γραμμών 1,2,3 & του συστήματος ΤΡΑΜ της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.». (CPV. 77310000-6).[Περισσότερα]


07.06.2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-101/18

18-05-2018: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ, ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1, 2 & 3 ΚΑΙ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε (Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 58262) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ [Περισσότερα]


07.06.2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-102/18

18-05-2018: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΣΚΩΝ ΠΕΔΗΣ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΠΕΔΙΛΩΝ ΤΡΙΒΗΣ [ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΕΔΗΣ] ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1, 2&3 ΚΑΙ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε (Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 58306) 07-06-2018: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ 07-06-2018:ΠΑΡΑΤΑΣΗ...[Περισσότερα]


06.06.2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/18

22-05-2018: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΚΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1, 2 & 3 ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 58950) 06-06-2018:ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ [Περισσότερα]


06.06.2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-072/18

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια στοιχείων ξηράς λίπανσης (CPV 09210000-4) με την διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.[Περισσότερα]


05.06.2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-050/18

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2 & 3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.[Περισσότερα]


30.05.2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-027/18

Συνοπτικός διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών συντήρησης σκυρογραμμής κατά μήκος του δικτύου της Γραμμής 1 της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., CPV. 50220000-3.[Περισσότερα]


Προβολή αποτελεσμάτων 50 μέχρι 56 από 809
youtube link