Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Εισιτήρια Αεροδρομίου

Εισιτήρια για μια διαδρομή με αφετηρία ή προορισμό το ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ με το ΜΕΤΡΟ (Γραμμές 2 & 3) ή τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο (Γραμμή 1) και το ΜΕΤΡΟ
Απλό εισιτήριο ισχύος 90 λεπτών για μια διαδρομή
- με αφετηρία οποιονδήποτε σταθμό της Γραμμής 1 του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου ή/και των Γραμμών 2 & 3 του ΜΕΤΡΟ7 και προορισμό το Αεροδρόμιο ή αντίστροφα,
- το οποίο καλύπτει μετεπιβίβαση σε όλα τα άλλα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς4, 5, 6 που έχουν ανταπόκριση στους σταθμούς του ΜΕΤΡΟ και του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου.
Κόστος: 9,00
Μειωμένο εισιτήριο διάρκειας ισχύος 90 λεπτών για μια διαδρομή
- με αφετηρία οποιονδήποτε σταθμό της Γραμμής 1 του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου ή/και των Γραμμών 2 & 3 του ΜΕΤΡΟ7 και προορισμό το Αεροδρόμιο ή αντίστροφα,
- το οποίο καλύπτει μετεπιβίβαση σε όλα τα άλλα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς4, 5, 6 που έχουν ανταπόκριση στους σταθμούς του ΜΕΤΡΟ και του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου.
Κόστος: 4,50
Απλό εισιτήριο για μια διαδρομή με αφετηρία ή προορισμό τους σταθμούς Παλλήνη, Παιανία-Κάντζα και Κορωπί με το ΜΕΤΡΟ και προορισμό το Αεροδρόμιο ή αντίστροφα.
Κόστος: 5,50
Μειωμένο εισιτήριο για μια διαδρομή με αφετηρία ή προορισμό τους σταθμούς Παλλήνη, Παιανία-Κάντζα και Κορωπί με το ΜΕΤΡΟ και προορισμό το Αεροδρόμιο ή αντίστροφα
Κόστος: 2,70
Μετ' επιστροφής εισιτήριο διάρκειας 90 λεπτών ανά κατεύθυνση, για μια διαδρομή και επιστροφή εντός 30 ημερών (720ωρών)
- με αφετηρία οποιονδήποτε σταθμό της Γραμμής 1 του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου ή/και των Γραμμών 2 & 3 του ΜΕΤΡΟ και προορισμό το Αεροδρόμιο και αντίστροφα,
- το οποίο καλύπτει μετεπιβίβαση σε όλα τα άλλα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς4, 5, 6 που έχουν ανταπόκριση στους σταθμούς του ΜΕΤΡΟ και του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου.
Κόστος: 16,00
Σημεία πώλησης : Α. Όλοι οι παραπάνω τύποι εισιτηρίων εξαιρουμένων εκείνων που καλύππτουν διαδρομές με αφετηρία ή προορισμό τους σταθμούς Παλλήνη, Παιανία - Κάντζα και Κορωπί :
- Σταθμοί ΜΕΤΡΟ (εκτός των σταθμών Παλλήνη, Παιανία - Κάντζα, και Κορωπί)
- Σταθμοί Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου
B. Εισιτήρια για μία διαδρομή με αφετηρία ή προορισμό τους σταθμούς Παλλήνη, Παιανία - Κάντζα και Κορωπί :
- Σταθμοί Παλλήνη, Παιανία - Κάντζα, Κορωπί και Αεροδρόμιο
Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω εισιτήρια :
  • δεν ισχύουν σε επιστροφή κατεύθυνσης που έχει ήδη διανυθεί.
  • ισχύουν για μετεπιβίβαση σε όλα τα άλλα μέσα,90 λεπτά από την επικύρωσή τους (εκτός των λεωφορειακών γραμμών του Αεροδρομίου καθώς και του Προαστιακού για διαδρομές δυτικά της Μαγούλας).

4Εξαιρούνται οι λεωφορειακές γραμμές του Αεροδρομίου
5Εξαιρείται ο Προαστιακός για διαδρομές προς τους σταθμούς δυτικά της Μαγούλας
6Ο χρόνος ισχύος του εισιτηρίου είναι 90 λεπτά από την επικύρωσή του κατά την πρώτη επιβίβαση και δεν επιτρέπεται δεύτερη επικύρωση. Μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος του και εφόσον η διαδρομή προς τον προορισμό δεν έχει ολοκληρωθεί, απαιτείται επικύρωση νέου εισιτηρίου.
7Εξαιρούνται οι σταθμοί Παλλήνη, Παιανία - Κάντζα, και Κορωπί

Εισιτήριο ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ για ΜΙΑ διαδρομή από ή προς το ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
Εισιτήριο λεωφορειακών γραμμών express για μια διαδρομή με αφετηρία ή προορισμό το Αεροδρόμιο Κόστος: 5,50
Μειωμένο εισιτήριο λεωφορειακών γραμμών express για μια διαδρομή με αφετηρία ή προορισμό το Αεροδρόμιο Κόστος: 2,70
Σημεία πώλησης: Εκδοτήρια εισιτηρίων Σταθμών ΜΕΤΡΟ
Επισημαίνεται ότι το παραπάνω εισιτήριο δεν ισχύει για μετακίνηση με τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς.