Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Αναζήτηση Απολεσθέντων

Σε περίπτωση απώλειας προσωπικού αντικειμένου, ο επιβάτης μπορεί να απευθυνθεί στα Γραφεία Απολεσθέντων Αντικειμένων, είτε για δήλωση απώλειας, είτε για την παραλαβή ανευρεθέντος αντικειμένου.  Εάν επιβάτης βρει κάποιο αντικείμενο πρέπει να το παραδώσει στο προσωπικό του σταθμού όπου βρίσκεται.