Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Μεταφορά ποδηλάτων

Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. στην προσπάθειά της να συμβάλλει στη συνδυασμένη μετακίνηση των επιβατών, επιτρέπει την μεταφορά ποδηλάτων με τους συρμούς / οχήματα του ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ, του ΜΕΤΡΟ και του ΤΡΑΜ όλες τις ημέρες και ώρες σε όλους τους σταθμούς / στάσεις.

Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, να τροποποιήσει τις ώρες και τους σταθμούς / στάσεις ελεύθερης μεταφοράς ποδηλάτων, ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας και πάντα με γνώμονα την ασφάλεια και την διευκόλυνση του συνόλου των επιβατών. Για την εύρυθμη λειτουργία των σταθμών / στάσεων, οι χρήστες ποδηλάτων θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι:

  • Επιτρέπονται μέχρι δύο ποδήλατα, εξυπηρετούμενα από την τελευταία θύρα κάθε συρμού / οχήματος, όλες τις ημέρες και ώρες, δηλαδή από Δευτέρα έως και Κυριακή, από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας σε όλους ανεξαιρέτως τους σταθμούς / στάσεις.
  • Ανεξάρτητα από την εφαρμογή της ανωτέρω πολιτικής μεταφοράς ποδηλάτων, εξακολουθούν να έχουν απόλυτη προτεραιότητα τα ΑμΕΑ και τα άτομα που χρήζουν ειδικής βοήθειας (ηλικιωμένοι και εγκυμονούσες).
  • Η μεταφορά των ποδηλάτων των επιβαινόντων στους συρμούς / οχήματα, γίνεται, είτε πεζή, είτε με τη χρήση των ανελκυστήρων. Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά ποδηλάτων με τις κυλιόμενες κλίμακες.
  • Κατά τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα πλησίον των γραμμών του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου και του μετρό, δεν θα επιτρέπεται η μεταφορά ποδηλάτων σε όλους τους σταθμούς / στάσεις, λόγω της μεγάλης πυκνότητας των επιβατών στους συρμούς / οχήματα και τις αποβάθρες.

 

Τέλος, επιτρέπεται η μεταφορά σπαστών ποδηλάτων. Επιπλέον, σε πολλούς σταθμούς του ΜΕΤΡΟ έχουν εγκατασταθεί θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων, όπου οι ποδηλάτες μπορούν να κλειδώνουν τα ποδήλατά τους και στη συνέχεια να κάνουν χρήση του ΜΕΤΡΟ.

youtube link