Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Υποχρεώσεις προς τους Επιβάτες

Ο έμπρακτος σεβασμός του καταναλωτή και η καλλιέργεια υψηλής καταναλωτικής συνείδησης αποτελούν κατ’ εξοχήν δείγματα πολιτισμού και ποιοτικής ανάπτυξης.

Εμείς στη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., αναδεικνύοντας τα θέματα καταναλωτή σε κεντρικό άξονα της πολιτικής μας, δεσμευόμαστε για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, στις μετακινήσεις του με τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς. Η συμμετοχή μας στη θέσπιση Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές για τον ΟΑΣΑ και τις εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και περιχώρων αποδεικνύουν στην πράξη τη δέσμευσή μας αυτή.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο του Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές στον ιστοχώρο του ΟΑΣΑ επιλέγοντας αυτό τον σύνδεσμο.