Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
ΜΕΤΡΟ (ΓΡΑΜΜΗ 2 & 3)

Στοιχεία λειτουργίας

Το 2000 ξεκίνησε η λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας. Το συνολικό μήκος του δικτύου φτάνει τα 37,8 χιλιόμετρα με τριάντα έξι (36) σταθμούς (Ο σταθμός ΣΥΝΤΑΓΜΑ θεωρείται διπλός διότι περιλαμβάνεται και στη γραμμή 2  και στη γραμμή 3). Επιπλέον, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς και η περιοχή των Μεσογείων, εξυπηρετούνται για την απευθείας σύνδεσή τους με το κέντρο της πόλης με συρμούς του ΜΕΤΡΟ, μέσω τεσσάρων (4) σταθμών (Παλλήνη, Κάντζα-Παιανία, Κορωπί και Αεροδρόμιο) στο δίκτυο του Προαστιακού σε διαδρομή μήκους 20,7 χιλιομέτρων.

Ο ετήσιος μέσος όρος επιβιβάσεων είναι περίπου 136 εκατομμύρια και παρέχει συγκοινωνιακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Με τις δύο γραμμές του ΜΕΤΡΟ μετακινούνται περίπου 480.000 επιβάτες ημερησίως. Έχει υπολογιστεί, ότι η λειτουργία του ΜΕΤΡΟ μείωσε κατά 71.000 τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, που εισέρχονται στο κέντρο της πόλης ή ισοδύναμα μείωσε την κίνηση με Ι.Χ. κατά 335.000 οχηματοχιλιόμετρα ημερησίως. Λόγω του ΜΕΤΡΟ, οι ρύποι από τα οχήματα μειώθηκαν κατά 8% μέσον όρο.

 

Οι εργαζόμενοι έχουν εξαιρετική εκπαίδευση, ικανότητες, προσόντα και τεχνογνωσία στη λειτουργία των πιο σύγχρονων μηχανημάτων, τροχαίου υλικού και εγκαταστάσεων υποδομής. Το ΜΕΤΡΟ της Αθήνας αποδεικνύει την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών και αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα για τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στους δρόμους της πόλης και τη μικρότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον.

Η πολιτική λειτουργίας του επικεντρώνεται στον επιβάτη. Καθημερινά αποδεικνύεται στη πράξη η δέσμευση της εταιρείας για την ασφάλεια, την προστασία, την ποιότητα, το σεβασμό προς το περιβάλλον και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στο επιβατικό κοινό. Αυτή η πολιτική περιλαμβάνει πολλά στοιχεία βέλτιστων πρακτικών, που έχουν υιοθετηθεί από δίκτυα μετρό σε διεθνές επίπεδο. Για την υλοποίηση της ανωτέρω δέσμευσης, η επιχείρηση εφαρμόζει ένα σύστημα ποιότητας, που αποτελείται από τα εξής:

 • Διαδικασίες Λειτουργίας -Συνεργασία των τμημάτων - Αποτελεσματικότητα του προσωπικού
 • Δείκτες ποιότητας και απόδοσης
 • Μέτρηση ικανοποίησης πελατών
 • Βελτιωτικές ενέργειες μέσω του μοντέλου EFQM. 

Διαδικασίες Λειτουργίας

Για τη βέλτιστη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 εφαρμόζονται ελεγχόμενες Διαδικασίες Λειτουργίας και Κανονισμοί, που έχει θεσπίσει η εταιρία. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτές τις διαδικασίες, για να εκτελούν τα καθήκοντα τους και να διαχειρίζονται συμβάντα, που τυχόν θα προκύψουν. Πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις μεταξύ των τμημάτων της εταιρίας, στις οποίες αναλύονται λειτουργικά συμβάντα και λαμβάνονται αποφάσεις για διορθωτικά και προληπτικά μέτρα, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η ικανοποίηση και ασφάλεια των επιβατών, αλλά και η ασφάλεια των εργαζομένων.

Επίσης, η συνεργασία με άλλα δίκτυα μετρό της Ευρώπης εξασφαλίζει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας.

Το ΜΕΤΡΟ έχει θέσει σαν κύριο στόχο τη συνεχή βελτίωση. Γι’ αυτό και η Διεύθυνση Τροχαίου Υλικού, καθώς και οι υπηρεσίες Προμηθειών, Συμβάσεων και Ανεφοδιασμού έχουν πιστοποιηθεί στο πρώτο επίπεδο του European Foundation of Quality Management (E.F.Q.M.) «Δέσμευση στην επιχειρηματική αριστεία». Η εταιρία αποκόμισε πολλά και σημαντικά οφέλη, μέσω της προσπάθειας αυτής, και συγκεκριμένα:

 • Ολοκληρωμένη ανάλυση μέσω της μεθόδου αυτο-αξιολόγησης του EFQM.
 • Απόκτηση εμπειρίας της μεθόδου αυτο-αξιολόγησης για όλη την εταιρία .
 • Προσδιορισμός των αδυναμιών και εφαρμογή των απαραίτητων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών.
 • Δέσμευση προς τους πελάτες, ότι η βελτίωση αποτελεί κυρίαρχη επιλογή.

Ασφάλεια στο Μετρό

Το ΜΕΤΡΟ της Αθήνας είναι ένα από τα ασφαλέστερα μετρό στον κόσμο και όχι τυχαία, αφού τα προηγμένα τεχνολογικά συστήματα, που έχουν εγκατασταθεί χειρίζονται από έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Η ασφάλεια στο ΜΕΤΡΟ είναι αποτέλεσμα προσεκτικής μελέτης και σχεδιασμού,  λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων στο στάδιο της εφαρμογής, εξονυχιστικών ελέγχων και  συνεχούς διαδικασίας αξιολόγησης για λήψη διορθωτικών μέτρων.

Προηγμένα τεχνικά συστήματα, όπως το Σύστημα Αυτόματης Προστασίας Συρμού (ATP), το Σύστημα Πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης, το Σύστημα Αερισμού και Απαγωγής Καπνού, το Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης (CCTV), τα Συστήματα Επιτήρησης και Συναγερμού, Συστήματα Αδιάλειπτης Λειτουργίας  κ.α. διασφαλίζουν το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας για τους επιβάτες, το προσωπικό και τον εξοπλισμό.

 • Το σύστημα σηματοδότησης μέσω εξελιγμένου λογισμικού, που υπακούει στις πιο σύγχρονες και αυστηρές προδιαγραφές, εξασφαλίζει την ασφάλεια της κίνησης των συρμών κάτω από κανονικές και έκτακτες συνθήκες.
 • Το σύστημα ηλεκτροδότησης του ρεύματος έλξης έχει σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ακόμη και αν υπάρξει βλάβη σε κάποια παροχή ρεύματος, η κυκλοφορία των συρμών να μπορεί να συνεχίζεται απρόσκοπτα.
 • Το σύστημα αερισμού μέσω εξελιγμένου λογισμικού εξασφαλίζει σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας ευχάριστο περιβάλλον στους σταθμούς, σε περίπτωση δε καπνού ή φωτιάς παρέχει ασφαλή δίοδο διαφυγής σε προσωπικό και επιβάτες μέσω πλήρους αυτοματοποιημένης διαδικασίας.
 • Μέσω του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης εποπτεύεται διαρκώς η επιβατική κίνηση στους σταθμούς και αξιολογείται, ώστε να λαμβάνονται στο μέλλον διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον επιβάτη.

Σε πραγματικό χρόνο γίνονται ανακοινώσεις, με σκοπό να αποτρέψουν πιθανό ατύχημα σε επιβάτη, ζημιά σε τεχνικό εξοπλισμό, να ενημερώσουν τους επιβάτες σχετικά με την κυκλοφορία των συρμών ή τα άτομα με ειδικές ανάγκες σχετικά με τη λειτουργία των ανελκυστήρων.

Η καθημερινή λειτουργία του ΜΕΤΡΟ συντονίζεται από το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας, το οποίο λειτουργεί 24 ώρες καθημερινά για όλες τις μέρες του χρόνου. Το προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας λαμβάνει έγκυρη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για το σύστημα των δύο γραμμών, μέσω του υπερσύγχρονου εξοπλισμού, που βρίσκεται εγκατεστημένος εκεί.  Όλα τα επί μέρους τεχνικά συστήματα (σηματοδότησης, ηλεκτροδότησης, αερισμού, ανακοινώσεων, διαχείρισης κτιρίων κλπ.) εποπτεύονται και τηλεχειρίζονται από το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας. Για κάθε δε υποσύστημα, υπάρχει διπλή και τριπλή εφεδρεία σε τοπικό επίπεδο.