Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Δείκτες Ποιότητας

Η πολιτική της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στους ακόλουθους 4 τομείς :

  • Ασφάλεια
  • Αξιοπιστία
  • Ταχύτητα
  • Ικανοποίηση του πελάτη

 

Για να παρακολουθεί τους στόχους που έχει θέσει σ' αυτούς τους τομείς, η εταιρεία χρησιμοποιεί συγκεκριμένα εργαλεία, τους ακόλουθους Δείκτες Ποιότητας και Απόδοσης :

  • Δείκτες Ποιότητας
  • Δείκτες Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Δείκτες Τροχαίου Υλικού
  • Δείκτες Ασφάλειας

 

 

 

 

 

Η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων καθώς και η έκδοση των σχετικών αναφορών πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. Η τιμή του κάθε δείκτη συγκρίνεται με την τιμή-στόχο (εβδομαδιαία ή μηνιαία), η οποία έχει καθοριστεί από την εταιρεία, και με τον ετήσιο κινητό μέσο όρο. Η τιμή-στόχος για κάθε δείκτη έχει καθοριστεί σε συνεργασία με άλλα δίκτυα μετρό της Ευρώπης, που έχουν παρόμοιο δίκτυο και λειτουργούν περισσότερα χρόνια. Η σύγκλιση της τιμής κάθε δείκτη στην τιμή-στόχο (benchmarking), επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο λειτουργίας.