Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Δ.Σ. / Οργανόγραμμα

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαράλαμπος Δαμάσκος, Πολ. Μηχανικός

 

Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Χαιρέτας, Μηχανικός

 

Μέλη

Νικόλαος Αθανασόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μαρία Κολυβά, Ορκωτός Ελεγκτής, Ανεξάρτητο Μέλος

Ελένη Βλαχογιάννη, Αν. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π., Ανεξάρτητο Μέλος

Παναγιώτης Πέγκας, Οικονομολόγος, Ανεξάρτητο Μέλος

Σπυρίδων Ρεβύθης, Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ.

 

To οργανόγραμμα της εταιρείας είναι το ακόλουθο: