Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Σταθμοί - Στάσεις
Ομόνοια
Πληροφορίες Σταθμού:
Ώρες αναχώρησης ΠΡΩΤΟΥ & ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Συρμού:
Γραμμή 2
Πρώτο Δρομολόγιο Τελευταίο Δρομολόγιο
Κατεύθυνση προς
- Ανθούπολη: 05:42
- Ελληνικό:  05:34/05:401
Κατεύθυνση προς
- Ανθούπολη: 00:23
- Ελληνικό: 00:15

1 Ισχύουν μόνο Σάββατο & Κυριακή

Μετεπιβιβάσεις:
Είσοδοι - Έξοδοι:
 • Οκτώ (8) είσοδοι - έξοδοι στην πλατεία Ομονοίας
Σημεία ενδιαφέροντος:
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΙΑΣ
  ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
  ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  3ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑ
  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ)
  ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ
  ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
  ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Xάρτης δικτύου Μέσων Σταθερής Τροχιάς | Φωτογραφίες | Εικονικές Περιηγήσεις